10 Kasım 2012, Cumartesi         Ana Salon
OTURUM 4.1.1.YÝTÝRDÝKLERÝMÝZ
Dr. Uður Koþar ve Dr. Turhan Cumhur Anýsýna
Oturum Başkanı : Nevra ELMAS
OTURUM 4.1.2.TAZELEME KURSU NASIL YAPILIR? BAÞ-BOYUN RADYOLOJÝSÝ
Baþ-Boyun Uygulamalarý
Oturum Başkanları : Can KARAMAN , Alpay HAKTANIR
   Perfusion CT
   Sotirios BISDAS
   PET - MRG
   Sotirios BISDAS
OTURUM 4.1.3.TURKRAD'2012 KAPANIÞ TÖRENÝ
Ödül Töreni
Sürpriz Konuk

Oturum Başkanları : Nevra ELMAS , Gürsel SAVCI
   Kapanýþ Konuþmasý
   Gürsel SAVCI
OTURUM 4.1.4.PEDÝATÝRK RADYOLOJÝ
Pediatrik Ýncelemeler

Oturum Başkanları : Abdülhakim COÞKUN , Ensar YEKELER
   Pediatrik BT: inceleme Protokolleri
   Mehmet ATALAR
   Pediatrik MR: inceleme Protokolleri
   Ensar YEKELER
   Evidence-Based Imaging of Appendicitis in Children
   George TAYLOR
   10 Kasım 2012, Cumartesi         Salon 1
OTURUM 4.2.1.TAZELEME KURSU KADIN GÖRÜNTÜLEME
Meme Tarama
Oturum Başkanları : Uður TOPAL , Adem KIRIÞ
   Kazançlar, Sorunlar
   Uður TOPAL
   Yüksek Riskli Hastalar
   Levent ÇELÝK
   Atlanmýþ Kanserler
   Gülden ACUNAÞ
OTURUM 4.2.2.TAZELEME KURSU KADIN GÖRÜNTÜLEME
Meme MR
Oturum Başkanları : Ayþenur OKTAY , Pýnar BALCI
   MR Teknikleri ve Diffüzyon MR
   Sibel KUL
   DKÝS Tanýsý
   Ayþenur OKTAY
   Kitle Karakterizasyonu
   Selma Gül ESEN
OTURUM 4.2.3. TAZELEME KURSU KADIN GÖRÜNTÜLEME
Meme Kanseri
Oturum Başkanları : Ayça ALTUÐ , Mehtap TUNACI
   Evreleme
   Mehtap TUNACI
   Tedavi Sonrasý Ýzlem
   Pýnar BALCI
   Aksillanýn Deðerlendirilmesi
   Iþýl BÝLGEN
OTURUM 4.2.4.TAZELEME KURSU KADIN GÖRÜNTÜLEME
Maternal Hastalýklar
Oturum Başkanları : Erhan AKPINAR , Gülgün KAVUKÇU DEMÝRPOLAT
   Abdominal Aðrý
   Erhan AKPINAR
   Pulmoner Emboli ve Diðer Komplikasyonlar
   Recep SAVAÞ
   Diðer Sistemler
   Özkan ÜNAL
   10 Kasım 2012, Cumartesi         Salon 2
OTURUM 4.3.1.TAZELEME KURSU NASIL YAPILIR? KARDÝOVASKÜLER SÝSTEM
Kardiak Görüntüleme

Oturum Başkanı : Mecit KANTARCI
   Koroner BTA
   Ersin ÖZTÜRK
   Kardiyak MR
   Uður BOZLAR
   Kardiyolojik Giri?im Öncesi BT
   Mecit KANTARCI
OTURUM 4.3.2. TAZELEME KURSU NASIL YAPILIR? PEDÝATRÝK RADYOLOJÝ
Pediatrik Ýncelemeler

Oturum Başkanları : Mithat HALÝLOÐLU , Süreyya SOYUPAK
   Gastrointestinal Sistem Ýncelemeleri
   Mithat HALÝLOÐLU
   Ürenir Sistem Ýncelemeleri
   Berna OÐUZ
   Pediatrik Abdomen Kitleleri: Radyolojik Algoritma
   Ýbrahim ADALETLÝ
OTURUM 4.3.3.TAZELEME KURSU NASIL YAPILIR? NÖRORADYOLOJÝ
SSS Tümörleri

Oturum Başkanları : Müfit PARLAK , Cem ÇALLI
   Preoperatif Deðerlendirme
   Cem ÇALLI
   Postoperatif Deðerlendirme
   Özlem ALKAN
   Olgular-Örnekler
   Cem ÇALLI