26 Eylül 2009, Cumartesi         Salon 1
İLERİ EKOKARDİYOGRAFİ KURSU YENİ TEKNİKLER
TECHNOLOGIC ADVANCES IN ECHOCARDIOGRAPHY

KLİNİK KARARLARDA VE TEDAVİNİN YÖNLENDİRİLMESİNDE 3 BOYUTLU EKOKARDİYOGRAFİ
3D ECHOCARDIOGRAPHY FOR CLINICAL DESICION MAKING AND GUIDING THERAPHY

Oturum Başkanları: Fausto Pinto (Lisbon, PT) / Elif Sade (Ankara, TR)
3D Ekokardiyografi: Sınırların Kaldırıldığı Görüntüleme / 3D Echo: Imaging Without Borders
Fausto Pinto (Lisbon, PT)
Konjenital Kalp Hastalıklarının Değerlendirilmesi / Assesment of Congenital Heart Disease
Serdar Küçükoğlu (İstanbul, TR)
KONTRAST EKOKARDİYOGRAFİ
CONTRAST ECHOCARDIOGRAPHY

Oturum Başkanları/Chairmen: Fausto Pinto (Lisbon, PT) / Filiz Özerkan (İzmir, TR)
Moleküler Görüntüleme: Gelecek Burada / Molecular Imaging: The Future is Here
Fausto Pinto (Lisbon, PT)
Teknik Olarak Zor Görüntülerde Kontrast Ekokardiyografi / Contrast Imaging for Technicaly
Difficult Studies

Ayça Boyacı (Ankara, TR)
Miyokard Perfüzyonu Değelendirmede Kontrast Ekokardiyografi / Contrast Imaging for
Myocardial Perfusion

Nurgül Keser (İstanbul, TR)
DEFORMASYON GÖRÜNTÜLEMESİ
DEFORMATION IMAGING

Oturum Başkanları/Chairmen: Fausto Pinto (Lisbon, PT) / Ayça Boyacı (Ankara, TR)
Benek Takibi Ultrasonu: Bize Neler Sağlıyor? / Speckle tracking ultrasound: What does it add?
Fausto Pinto (Lisbon, PT)
İskemik Sendromlarda Strain ve Strain Rate Uygulamaları / Strain and Strain Rate Applications
in Ischemic Syndromes.

Cahide Soydaş Çınar (İzmir, TR)
Kardiyomiyopatilerde ve Kapak Hastalıklarında Strain ve Strain Rate Uygulamaları / Strain
and Strain Rate Applications in Cardiomyopathies and valvulapathies.

Dilek Yeşilbursa (Bursa, TR)
Sol Ventrikül Burulması Değerli Bir Klinik Gösterme / Left Ventricular Torsion A Valuable Clinical
Index.

Elif Sade (Ankara, TR)
ATRİYAL FİBRİLASYON GÜNCELLEME /ATRIAL FIBRILLATION UPDATE
Oturum Başkanları/Chairmen : Sotirios Prapas (Athens, GR) / Sedat Köse (Ankara, TR)
Tartışmacılar / Discussants: Can Hasdemir (İzmir, TR) / Ata Kırılmaz (İstanbul, TR) / Ahmet Duran Demir (Ankara,
TR)/ Erdem Diker (Ankara, TR) / Bülent Özin (Ankara, TR) / Fethi Kılıçarslan (İstanbul, TR) /Armağan Altun (Edirne,
TR) / Barbara Casadei (Oxford, UK) / Raffaele de Caterina (Chieti, I)/ Sabine Ernst (London, UK)
Canlı Yayın / Live Transmission
(from Rotterdam

Atriyal Fibrilasyonda Tromboembolik Koruma İçin Antitrombotik Tedavi / Antithrombotic
Treatment for Thromboembolic Protection in Atrial Fibrillation

Raffaele de Caterina (Chieti, I)
Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu: Neredeyiz? / Atrial Fibrillation Ablation: Where Are We
Standing? (including remote navigation for catheter ablation)

Sabine Ernst (London, UK)
Cerrahi Ablasyonda Güncelleme / Update in Surgical Ablation
Alaaddin Yılmaz (Nieuwegein, NL)
ARİTMİ TEDAVİSİNDE CİHAZLAR: GÜNCELLEME
UPDATE ON DEVICE THERAPY

Oturum Başkanları / Chairmen : Murat Yeşil (İzmir, TR) / Ahmet Vural (Kocaeli, TR)
Tartışmacılar/Discussants : Bülent Özin (Ankara, TR) / İzzet Tandoğan (Sivas, TR) / Cengiz Ermiş (Antalya, TR) /
Kudret Aytemir (Ankara, TR) / Kani Gemici (İstanbul, TR) / Dursun Aras (Ankara, TR)/ Hasan Turhan, (Gaziantep,
TR) / Ahmet Çamsarı (Mersin, TR)
Canlı Yayın / Live Transmission
(from Rotterdam

ICD indikasyonları : 2009 da neler değişti? / ICD indications : What have been changed in 2009?
Remzi Karaoğuz (Ankara, TR)
CRT / CRT-D: Kimler için yararlı ? Nasıl optimize etmeli ? / CRT/CRT-D : Who get most benefits? How to
optimize ?

A.Duran Demir (Ankara, TR)
CRT/ CRT-D : Yanıtsızlık ve Ötesi ... /CRT/CRT-D: Unresponsiveness and beyond…
İlyas Atar (Ankara, TR)
CRT İmplantasyonunda Özellikler / Tips and Tricks in CRT Implantation
Kudret Aytemir (Ankara, TR)
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ MÜFREDATINDAN
CORE CURRICULUM IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY

Oturum Başkanları/Chairmen : Seçkin Pehlivanoğlu (İstanbul, TR) / Serdar Payzın (İzmir, TR)
AKS’dan Sonra Uzun Süreli Antikoagülasyon:Yeniden Moda mı Oluyor? / Anticoagulants for
Long-Term Treatment After an Acute Coronary Syndrome:Back in The Fashion

Raffaele de Caterina (Chieti, I)
Giriş yöntemleri: Gerçekten doğru yapıyor muyuz ? / Access techniques : do we really follow
Mehmet Özaydın (Isparta, TR)
Temel hemodinamik değerlendirme / Basic hemodynamic evaluation
Alpay Sezgin (Ankara, TR)
Koroner anjiyografi :Optimal görüntüleme için inciler ve tuzaklar / Coronary angiography:
Pearls and pitfalls in optimal imaging

Özhan Göldeli (İzmir, TR)
Anjiyografinin ötesi: IVUS ve FFR / Beyond angiography : IVUS and FFR
Atila İyisoy (Ankara, TR)
26 Eylül 2009, Cumartesi         Salon 2
KALP TRANSPLANTASYONUNDA GÜNCELLEME
UPDATE IN HEART TRANSPLANTATION

Oturum Başkanları/Chairmen: Stephan Schueler (Newcastle, UK) / Ömer Bayezid (Antalya, TR)
Sol Ventrikül Nonkompaksiyonunda Güncelleme / Update on Left Ventricular Noncompaction
Andre Keren (Jarusalem, IL)
Resipient Seçimi ve Donör-Resipient Uygunluğunda Güncellemeler / Selection of Recipient
and Update in Donor/Recipient Match

Ömer Bayezid (Antalya, TR)
Prezervasyon Yötemleri ve Cerrahi Teknikler Sonucu Etkiliyor mu? / Have Preservation and
Surgical Techniques An Impact On The Outcomes

Stephan Schueler (Newcastle, UK)
Rejeksiyon Monitörizasyonu ve Rejeksiyon Tedavilerindeki Yenilikler / Update on Rejection
Monitorization and Treatment

Mehmet Balkanay (İstanbul, TR)
Postoperatif Hasta Takibinde Değişen Neler Var? / What Has Changed at the Postransplant
Management and Follow Up

Semih Buz (Berlin, DE)
KARDİYOJENİK ŞOKTA YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ
NOVEL TREATMENTS OF CARDIOGENIC SHOCK

Oturum Başkanları/Chairmen: Harun Tatar (Ankara, TR)/ Öztekin Oto (İzmir, TR)
Kardiyojenik Şok Tedavisinde en iyi Seçenek ECMO’dur / ECMO is the Best Option for the
Treatment of Cardiogenic Shock

Charles Canver (Riyadh, SA)
Kardiyojenik Şok Tedavisinde En İyi Seçenek Kısa Süreli Yapay Kalplerdir / Short Time VAD is
the Best Option for the Treatment of Cardiogenic Shock

Stephan Schueler (Newcastle, UK)
Yapay Kalp Uygulamasında Bad Oeynhausen Yaklaşımları / Current Strategies of Mechanical
Assist Support in Bad Oeynhausen

Jan Gummert (Bad Oeynhausen, DE)
Sorunlu PCI sırasında Yapay Kalp Uygulaması / VAD in Problematic PCI
Timur Timurkaynak (Ankara, TR)
Panel Tartışma / Panel Discussion
Ömer Bayezid (Antalya, TR) / Stephan Schueler (Newcastle, UK) / Charles Canver (Riyadh, SA) /Jan
Gummert (Bad Oeynhausen, DE) / Semih Buz (Berlin, DE)
KRİTİK BACAK İSKEMİSİNDE YENİ NE VAR?
WHAT IS NEW IN CYRTICAL LIMB ISCHEMIA

Oturum Başkanları / Chairmen: Uğur Bengisun (Ankara, TR) / Ahmet Akgül (İstanbul, TR)
Akut Trombüs de Embolektomi Tek Seçenek mi?: Yeni Girişimsel Cihazlar ve Yöntemler / Is
Embolecthomy Only Option in Acute Thrombi : New Devices and Approaches

Murat Aksoy (İstanbul, TR)
2009’da Cerrahi Yaklaşım Nerede? / <İ>Surgical Approach in 2009
Cüneyt Köksoy (Ankara, TR)
Medikal Tedavide Yeni Ne var? / What is New in Medical Treatment?
Ufuk Demirkılıç (Ankara, TR)
DVT TEDAVİSİNDE YENİ NE VAR?
WHAT IS NEW IN THE TREATMENT OF DVT

Oturum Başkanları/Chairmen: Münacettin Ceviz (Erzurum, TR) / Mehmet Kurtoğlu (İstanbul, TR)
Tromboliz / Thrombolysis
Kıvanç Metin (İzmir, TR)
Thrombolitik Tedavide Yeni Cihazlar / New Devices in Thrombolysis
Uğur Bengisun (Ankara, TR)
DVT Profilaksisinde Yeni Ne Var? / What is New in DVT Profilaxis
Mehmet Kurtoğlu (İstanbul, TR)
ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASININ TEDAVİSİNDE YENİ NE VAR?
WHAT IS NEW IN THE TREATMENT OF ABDOMINAL AORT ANEURYSM

Oturum Başkanları / Chairmen: İbrahim Yekeler (İstanbul, TR)/ Bingür Sönmez (İstanbul, TR)
Karar Vermede Yeni Görüntüleme Yöntemleri / Novel Imaging Techniques in Desicion Making
Firuzan Numan (İstanbul, TR)
Cerrahi Hala Altın Seçenek mi? / Is Surgery still Golden Standart
Ertan Yücel (Ankara, TR)
Endovasküler Teknik’ te Tüm Sorunlar Çözüldü mü? / Has All Problems Been Solved in
Endovascular Techniques

Piotr M. Kasprzak (Regensburg, DE)
REOPERASYONLAR 2009’ DA DAHA MI KOLAY?
HAVE REOPERATIONS BECOME EASIER IN 2009?

Oturum Başkanları / Chairmen: Enver Duran (Edirne, TR) / Gökhan İpek (İstanbul, TR)
Çalışan Kalpte Re MVR: Niçin Nörolojik Sorun Olmuyor? / Beating Heart Re MVR:Why Don’t We
Have Neurologic Problem?

Ciro Campanella (Edinburg, UK)
Çalışan Kalpte Re-Do CABG / Re DO Beating Heart CABG
Jan Gummert (Bad Oeynhausen, DE)
Torakal ve Torakoabdominal Aort Cerrahisi Sonrası Komplikasyonların Endovasküler Yolla Çözümü
/ Endovascular Treatment of Complications After Thorocal and Thoraco-Abdominal Aortic Surgery

Piotr M. Kasprzak (Regensburg, DE)
UZMANIYLA BULUŞALIM: YENİ CERRAHİ TEKNİKLER
MEET THE EXPERT: NOVEL SURGICAL TECHNIQUES

Oturum Başkanları / Chairmen :Tayyar Sarıoğlu (İstanbul, TR) / İbrahim Yekeler (İstanbul, TR)
Ross & Konno Ross Ameliyatı: Nasıl Yapıyorum?(Video görüntüleriyle teknik ayrıntıların
tartışılması) / Ross and Konno Ross Operation: How I do it?

Ad Bogers (Rotterdam, NL)
Büyük Damarların Düzeltilmiş Transpozisyonunda Tam Düzeltme: Nasıl Yapıyorum? /
Anatomic correction of corrected transposition of the great arteries: How I do it?

Viktor Hraska (Sankt Augustin, DE)
Çalışan Kalpte Sol Ventrikül Anevrizması Plikasyonu / Plication of Left Ventricul Aneurysm
with Left Pump Technique

Tayfun Aybek (Ankara, TR)
Pulmoner Stenozlu Büyük Damarların Transpozisyonunun Yeni Düzeltme Tekniği / New
Treatment of Transposition of the Great Vessels Associated with Pulmonary Stenosis Using
Method of Aortic Translocation (Nikaidoh operation).

Viktor Hraska (Sankt Augustin, DE)
Evolution of Mitral Valve Surgery from Sternotomy to Closed Chest
Alaaddin Yılmaz (Nieuwegein, NL)
Triküspit Kapak Onarım Teknikleri: Nasıl Yapıyorum? (Video görüntüleriyle teknik
ayrıntıların tartışılması) / Tricuspit Valve Repair Technique: How I do it?

Gilles Dreyfus (London, UK)
26 Eylül 2009, Cumartesi         Salon 3
Oturum1
Session 1

Chairmen: Tayyar Sarıoğlu (İstanbul, TR) / Pedro Trigo-Trindade (Zurich, CH)
Surgical Management of Fallot´s Tetralogy
Ali Kutsal (Ankara, TR)
Following the Adult After Surgical Treatment of Fallot´s Tetralogy
Andreas Szatmari (Budapest, HU)
Surgical Management of Complete Transposition of the Great Arteries
Jurgen Hoerer (Munich, DE)
Following the Adult After Surgical Treatment of Complete Transposition of the Great Arteries
Johan Holm (Malmo, SE)
Oturum 2
Session 2

Chairmen: Gül Sağın Saylam (İzmir, TR) / Alp Alayunt (İzmir, TR)
Surgical Management of Univentricular Hearts
Ad Bogers (Roterdam, NL)
Endocarditis prophylaxis after surgical treatment in ACHD
Christa Gohlke , (Bad Krotzingen-DE)
Session 3
Chairmen: Niwa Koichiro (Tokyo, JP) / Harald Kaemmerrer (Munich, DE)
Causes of late deaths after pediatric cardiac surgery
Eero Jokinen (Helsinki, Fin)
Heart and Heart-Lung-Transplantation in ACHD
Victor Tsang (London, UK)
Closing Remarks
Harald Kaemmerrer (Munich, DE) / Pedro Trigo-Trindade (Zurich, CH) /
Andreas Szatmari (Budapest, HU) / Baurer Ulrike (Berlin, DE) / Öztekin Oto (İzmir, TR)
UZMANIYLA BULUŞMA
MEET THE EXPERT

UYGUN DOZ! YENİ BİR ‘OLMAZSA OLMAZ’ MIDIR?
KLOPİDOGREL İLE PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMDE YENİ UFUKLAR
RIGHT DOSING! A NEW ‘SIN EQUA NON’?
NEW FRONTIERS IN APPROACH TO PCI WITH CLOPIDOGREL

Ali Oto (Ankara, TR) / Marcus Flather (London, UK)
UYGUN DOZ! YENİ BİR ‘OLMAZSA OLMAZ’ MIDIR?
KLOPİDOGREL İLE PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMDE YENİ UFUKLAR
RIGHT DOSING! A NEW ‘SIN EQUA NON’?
NEW FRONTIERS IN APPROACH TO PCI WITH CLOPIDOGREL

26 Eylül 2009, Cumartesi         Salon 7
KALP ANATOMI KURSU
CARDIAC MORPHOLOGY COURSE

KALP ANATOMI KURSU
CARDIAC MORPHOLOGY COURSE

Gilda Caruso (Brescia, I)
Bu sayfa 2360 kez görüntülenmiştir.